خلیل اسدی حرفه ای شد

خلیل اسدی سر انجام به جرگه حرفه‌ای‌ها پیوست.

 

خبرها حاکی از این است که قهرمان آملی با تکیه بر عنوان هایی که در چند سال گذشته بدست آورده، مجوز کارت حرفه ای دریافت کرده است. از مهم‌ترین عنوان‌های او می توان به قهرمانی و اورالی در آسیا، قهرمانی جهان و طلای مسترالمپیای آماتوری روسیه اشاره کرد. کارشناسان او را یکی از بهترین ژنتیک‌های حال حاضر ایران می دانند.

 

منبع: هفته نامه البرز

مقایسه اقلام
Tanvarz