۳۲ فرشته از دریا به ملکوت رفتند.

فاجعه جان باختن دریانوردان ایرانی در کشتی سانچی را به بازماندگان و عموم مردم ایران تسلیت می گوییم.

 

مقایسه اقلام
Tanvarz