‍ ترکیب قوی و تمام ایرانی، گرگ ایران با حرفه ای ساز

سرانجام هادی چوپان با هنی رامبد کار خود را آغاز کرد.

 

هادی چوپان عضو تیم ورزشی اووژن شد و از این پس با هنی رامبد تمرین می‌کند.

او و طرفدارانش امیدوارند امسال دسته دویست دوازده پوند مسترالمپیا را به چالش بکشد.

از طرفی با قهرمانی چوپان، هنی رامبد با فیل هیث در دسته سنگین وزن، با جرمی بوندیا در فیزیک و با چوپان در دسته دویست و دوازده پوند پادشاهی خواهد کرد.

 

منبع: هفته نامه بشیر

مقایسه اقلام
Tanvarz