محدودتر شدن دسترسی به کارت حرفه‌ای NPC

سال گذشته تقویم مسابقات ان پی سی با تعداد بسیاری از مسابقات و بالطبع کارت‌های حرفه‌ای بیشماری برگزار شد و شاهد آن بودیم که حرفه ای‌های زیادی به دنیای بدنسازی معرفی شدند.

استقبال از برگزاری این مسابقات توسط برگزارکننده‌ها در سال گذشته آن‌چنان زیاد بود که در سه مقطع تقویم مسابقات ان پی سی تغییر کرد و مسابقات جدیدی به آن اضافه شد.

اما امسال اتفاقی که افتاد به سادگی نشان می‌دهد که مدیران ان پی سی ورود بدنسازان حرفه‌ای را محدودتر کردند.

شما با نگاهی به این تقویم کاملا می‌بینید که بخش جدیدی به این مسابقات تحت عنوان" رقابت های رجیونال " اضافه شد. رقابت‌هایی که قرار نیست در آن کارت حرفه ای صادر شود و کسانی‌که به عنوان برگزار کننده در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند موظف شدند درصورتی‌که  جواز مسابقه دارای کارت حرفه ای را می‌خواهند، می‌بایست یک مسابقه رجیونال هم از سازمان ان پی سی دریافت کنند.

با این کار مدیران سازمان هم می‌توانند ورود بی‌شمار ورزشکاران به دنیای حرفه‌ای‌ها را کنترل کنند و هم به نوعی مسابقات بیشتری را در سراسر جهان برگزار کنند تا چرخه پُر رونق این مسابقات را تقویت کند.

از طرفی دیگر این را هم باید در نظر بگیریم که خاص بودن و ارزش یک مقوله به کمیت آن هم ارتباط دارد. اگر در اختیار داشتن کارت حرفه‌ای فراگیر شود و تعداد خیلی زیادی از ورزشکاران این امتیاز را داشته باشند به نوعی از ارزش کارت حرفه‌ای هم کاسته می‌شود.

شاید فدراسیون ان پی سی قصد دارد که ارزش این کارت حرفه‌ای هم‌چنان خاص‌تر و دسترسی به آن محدودتر و سخت تر باشد .

 

منبع: بشیر آنلاین

مقایسه اقلام
Tanvarz