چهارمین تلاش، چهارمین مدال

بعد از دو سال، سرانجام یاشار عنبری به هدفی که تعیین کرده بود رسید.

 

او بعد از قهرمانی در فیزیک کلاسیک تونس در رقابت اورالی توانست صاحب کارت حرفه ای شود.

تبریک به او بابت موفقیتش.

 

منبع: بشیر آنلاین

مقایسه اقلام
Tanvarz