ریسک بزرگ از رامی بزرگ!!

سرانجام بیگ رامی تصمیم گرفت در رقابت‌های حرفه‌ای تامپا شرکت کند.

این آخرین رقابت پیش از المپیا خواهد بود و اگر رامی در این مسابقه قهرمان نشود، المپیا را از دست خواهد داد.

 

منبع: بشیر آنلاین

 

مقایسه اقلام
Tanvarz