سرشانه چرخش داخلی بازو سیم کش - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

چرخش داخلی بازو سیم کش:

 

تشریح حرکت:

  1. به پهلو بایستید و ارتفاع کابل را تا ارتفاع کمرتان تنظیم کنید. دستگیره را با  دست داخلی تان بگیرید، شست‌تان رو به بالا باشد.
  2. آرنج‌تان را ثابت نگه دارید، دست‌تان به صورت کمانی به داخل حرکت دهید و ساعدتان را به صورت موازی با زمین نگه دارید.
  3. به آرامی دست‌تان را به حالت اولیه برگردانید.

 

 

Tanvarz