سرشانه دستگاه - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

سرشانه دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. روی صندلی دستگاه بنشینید و از دستگیره دستگاه به دو حالت می‌توانید بگیرید. خنثی (کف دست رو به هم) و یا پرونیشن ( کف دست‌ها رو به جلو) در حالت خنثی بخش قدامی دلتوئید را بهتر درگیر می‌کنید.
  2. دستگیره‌ها را به آرامی تا باز شدن دست بالا ببرید.
  3. به آرامی تا مماس با سرشانه‌ی خود پایین بیاورید.

 

 

Tanvarz