سرشانه دستگاه طرفین - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

سرشانه دستگاه از طرفین:

 

تشریح حرکت:

  1. روی ماشین بنشینید، آرنج‌تان مقابل بالشتک قرار گیرد و دستگیره را بگیرید.
  2. آرنج‌تان را تا سطح شانه‌هایتان بالا بیاورید تا بازوهایتان موازی با زمین باشد.
  3. به آرامی آرنج‌تان را تا کنارتان پایین بیاورید.

 

نکته آناتومی:

دامنه حرکت: بلند کردن دستگاه، مقاومت یک دستی را در سراسر حرکت فراهم می‌کند. در ابتدای حرکت عضله فوق خاری کمک می‌کند. اگر آرنج بخواهد بالاتر از شانه برود ذوزنقه کمک می‌کند. (عکس2)

 

 

 

Tanvarz