سرشانه دمبل پرسی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

سرشانه دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. روی یک صندلی بنشینید. دمبل را به سطح شانه ببرید و کف دست‌ها رو به جلو باشد.
  2. دمبل‌ها رو به صورت عمودی بالای سرتان ببرید تا موقعی که آرنج‌هایتان تقریباَ صاف شود.
  3. دمبل‌ها را در جهت عکس تا وقتی که شانه‌هایتان را لمس کند پایین بیاورید.

 

 

Tanvarz