سرشانه شیب افزایش جانبی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

شیب افزایش جانبی:

 

تشریح حرکت:

  1. روی یک نیمکت ورزشی به پهلو دراز بکشید و با دست زیرین بدنتون را نگه دارید و بالا تنه خود را 45 درجه رو به بالا بچرخانید.
  2.  دمبل را با دست مخالف بگیرید و بغل ران تان قرار دهید.
  3. آرنج‌تان را صاف نگه دارید و دمبل را تا بالای سرتون بالا بیارید.
  4. دمبل را آرام به نقطه شروع بازگردانید.