کول هالتر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

کول با هالتر:

 

تشریح حرکت:

  1. مطابق شکل هالتر را در دست بگیرید و سعی کنید از وزنه سنگین استفاده کنید.
  2. هالتر را با یک ریتم به سمت بالا بیاورید و دقت کافی را نیز به مسیر پایین رفتن داشته باشید.
  3. به منظور جلوگیری از کشیدگی مچ دست تا حد ممکن در موقع بالا آوردن هالتر آرنج‌ها را بالا بکشید.