سرشانه نشر خم دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

نشر خم دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. دو تا دمبل را در راستای بازوهایتان نگه دارید. تا کمر بسمت جلو خم شوید، پشت‌تان را صاف و سرتان را بالا نگه دارید.
  2. کف دست‌هایتان را رو به هم قرار دهید دمبل‌ها را تا سطح گوشتان بالا بیاورید و آرنج‌تان را اندکی خمیده نگه دارید.
  3. به آرامی دمبل‌ها را تا موقعیت اول پایین بیاورید.