سرشانه نشر خم سیم کش تک - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

نشر خم سیم کش تک:

 

تشریح حرکت:

  1. دستگیره‌های یک سمت را با دست مخالف بگیرید. در وسط بایستید و تا کمر خم شوید. پشت‌تان صاف و موازی با زمین باشد.
  2. دست‌تان را در مسیر دورانی تا شانه‌هایتان بالا بیاورید.
  3. به آرامی دست‌تان را تا موقعیت اول پایین بیاورید به صورتی که دست راست دقیقاَ جلوی قوزک پای چپ و دست چپ جلوی قوزک پای راست قرار گیرد.