پشت بازو سیم کش خم چکشی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پشت بازو سیم کش خم چکشی:

 

تشریح حرکت:

  1. کابل را پایین ترین قسمت دستگاه اور می‌گزارید دستگیره تک دست را می‌گیرید به سمت جلو خم شده به صورتی که ساعد شما عمود بر زمین باشد و کف دست به سمت عقب باشد.
  2. با باز کردن مفصل آرنج خود سیم کش را تا جایی که می‌توانید بالا ببرید.
  3. به آرامی به جای اول بیاورید.