جلو بازو دمبل تک لاری - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو دمبل تک لاری:

 

تشریح حرکت:

  1. یک دمبل در دست بگیرید و روی نیمکت بنشینید و بازویتان را مانند شکل روی بالشتک قرار دهید.
  2. در حالی که آرنج‌ها  صاف هستند شروع کنید.
  3. به آرامی با خم کردن آرنج و انقباض جلو بازو بدون عقب دادن تنه دمبل را بالا بکشید تا جایی که دمبل نزدیک گردن قرار بگیرید.