زیر بغل تک بازو سیم کش - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیر بغل تک بازو سیم کش:

 

تشریح حرکت:

  1. کابل دستگاه کراس اور را در پایین ترین قسمت قرار می‌دهید و یک نیمکت با فاصله 2 متری در جلوی دستگاه قرار می‌دهید. کابل را با یک دست گرفته و روی نیمکت بنشینید.
  2. دستتان در حالی که صاف است آروم به عقب بکشید تا بازویتان با بدنتان موازی شود.
  3. دستتان را به آرامی به حالت اول برگردانید.