زیر بغل نشسته کابل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

زیربغل نشسته کابل:

 

تشریح حرکت:

  1. کابل را در پایین ترین قسمت قرار دهید و دستگیره ها رو مطابق شکل بگیرید.
  2. ستون فقرات خود را صاف کنید و دستگیره را تا قفسه سینه تان آروم بکشید.
  3. دستگیره را به آرامی به موقعیت شروع برگردانید.

 

نکته آناتومی:

 

فاصله دست:

اگر دست تان را باز بگیرید بر ذوزنقه خارجی و اگر دستتان را بسته بگیر بر ذوزنقه داخلی فشار وارد می‌شود.

 

نحوه گرفتن میله:

اگر میله را به صورت خنثی بگیرید به ذوزنقه داخلی فشار وارد می‌کند اگر کف دست به سمت پایین باشد به بالاترین قسمت ذوزنقه فشار وارد می‌شود واگر کف دست رو به سمت بالا باشد به ذوزنقه خارجی فشار وارد می‌شود.