فرهنگ کامل حرکات بدنسازی و تمرینی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

تیم تالیف و ترجمه فروشگاه تن ورز به منظور آموزش کاربران خود و هم چنین سهولت کاربرانی که "برنامه تمرین و رژیم غذایی" دریافت کرده‌اند، اقدام به تالیف، ترجمه و گردآوری تمامی حرکات تمرینی، بدنسازی، کششی، استقامتی و ورزشی نموده است.

تمامی حرکات با توضیحات کافی بوده و تصویر و یا تصاویر مربوطه نیز در هر حرکت قرارداده شده است.

به مرور فیلم تمامی حرکات نیز در هر صفحه قرارداده خواهد شد.

 

جهت دسترسی به هر حرکت، ابتدا از لینک‌های زیر، دسته حرکت را کلیک کرده و سپس از صفحه باز شده، نام حرکت را پیدا و انتخاب نمایید.

هم چنین برای اطلاعات بیشتر و دریافت دوره، می‌توانید وارد صفحه  "دوره تمرینی و برنامه رژیم غذایی"،  شوید.

 

 

Tanvarz