بالا سینه با دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

بالاسینه دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. در حالی که به صورت مایل رو صندلی نشسته‌اید. دمبل ها را در سطح قفسه سینه‌ تان نگه دارید. کف دست ها رو به جلو باشد.
  2. دمبل ها را به صورت عمودی به سمت بالا فشار دهید تا آرنج‌ تان تقریباَ صاف شود.
  3. به آرامی دمبل‌ها را تا بالای سینه تان پایین بیاورید.

 

نکته آناتومی:

چرخش دمبل‌ها بر وضعیت دست تاثیر می گذارد. وقتی دمبل‌ها را به صورت پرونیشن بگیرید (کف دست‌ها رو به جلو باشد) هنگام پایین آمدن دست‌ها کشش بیشتری بر عضله سینه‌ای وارد می‌شود در حالی که گرفتن خنثی ( کف دست‌ها رو به هم باشد) انقباض بهتری را در انتهای حرکت فراهم می‌کند.