پرس سینه با دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پرس سینه دمبل:

 

تشریح حرکت:

  • در حالی که روی سطح صندلی دراز کشیدید با دمبل‌هایی که در سطح سینه‌تان است شروع کنید. کف دست‌ها رو به جلو باشد.
  • به دمبل‌ها به حالت بالا فشار بیاورید تا آرنج تان صاف شود.
  • تا وسط سینه تان دمبل‌ها را بالا بیاورید.