قفسه سینه با سیم کش - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

قفسه سینه سیم کش:

 

تشریح حرکت:

  1. با هر دست یک دست سیم کش را بگیرید.
  2. دستتان را به صورت دورانی به سمت جلو بالا بیاورید.
  3. آرنج‌ها را ثابت نگه دارید و به آرامی دست‌ها را به حالت اول برگردانید.