قفسه زیر سینه با دمبل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

قفسه زیرسینه دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. دو دمبل را به طور موازی در دست‌ها قرار داده و محکم بگیرید.
  2. آن‌ها را در طول بازوان و در بالای سینه نگاه دارید.
  3. کف دست‌ها نیز به طرف داخل واقع شوند.
  4. به آرامی دست‌ها را باز کنید و به حالت شروع باز گردانید.

 

نکته آناتومی:

در حالت شیب تند‌ تر به قسمت پایین زیر سینه بیشتر فشار می‌آید اما ما به شما پیشنهاد می‌کنیم درجه میز را 20 تا 40 درجه تنظیم کنید.