اسکات پا با هالتر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

اسکات پا هالتر:

 

تشریح حرکت:

  1. زیر هالتر بروید و آن را به نحوی روی شانه خود قرار دهید که بر روی قسمت بالایی عضلات ذوزنقه ای (کول) قرار گیرد.
  2. دست‌های خود را به هنگام گرفتن هالتر، تنها کمی بیش از عرض شانه هایتان باز کنید، زیاد باز کردن دست‌ها از تسلط شما نسبت به هالتر می‌کاهد.
  3. هالتر را از روی پایه بلند کنید و از تکیه گاه چند قدمی فاصله بگیرید.
  4. پاها را به اندازه عرض شانه‌ها به نحوی که نوک آن‌ها کمی متمایل به سمت خارج باشد، باز کنید.
  5. با خم کردن زانو‌های خود به آرامی بنشینید. دقت کنید در طول انجام حرکت سر به سمت بالا و کمر کاملاَ صاف و سینه رو به جلو متمایل باشد.
  6. پس از رسیدن به پایین ترین نقطه ی حرکت به آرامی به نقطه آغاز حرکت باز گردید.