لانگز با هالتر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

لانگز با هالتر:

 

تشریح حرکت:

  1. زیر هالتر بروید و آن را به نحوی روی شانه خود قرار دهید که بر روی قسمت بالایی سرشانه قرار گیرد.
  2. هالتر را از روی پایه بلند کنید و از تکیه گاه چند قدمی فاصله بگیرید.
  3. پای مخالف را یک قدم جلو بگذارید.
  4. با خم کردن زانوها به آرامی رو به جلو بیاید. دقت کنید در طول انجام حرکت سر به سمت بالا و کمر کاملاَ صاف و سینه رو به جلو متمایل باشد.
  5. پس از رسیدن به پایین ترین نقطه حرکت به آرامی به نقطه آغاز حرکت باز گردید.