پشت بازو دیپ پارالل - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

پشت بازو دیپ پارالل:

 

تشریح حرکت:

  1. بازوان را خم کنید تا آرنج‌ها به طرف عقب بروند.
  2. بدون بر هم زدن تعادل به طرف پایین بروید و سپس به طرف بالا فشار وارد کرده و در حالت شروع قرار بگیرید.