جلو بازو دمبل نشسته - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو دمبل:

 

تشریح حرکت:

  1. یک جفت دمبل را در دستان خود نگه دارید و همانند شکل کف دست‌تان به سمت همدیگر باشد.
  2. موقع بلند کردن دمبل کف دست باید با چرخش مچ و ساعد به سمت بالا باشد.
  3. دمبل را با آرامی بلند کنید و در قسمت بالایی کمی مکث کرده و به آرامی پایین بیاورید.