جلو بازو لاری دستگاه - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو لاری دستگاه:

 

تشریح حرکت:

  1. دستگیره‌ها را در دست بگیرید.
  2. در حالی که آرنج‌ها صاف هستند شروع کنید.
  3. به آرامی دست‌ها را حول محور به بالا کشیده، مکث کرده و به آرامی پایین بیاورید.

 

Tanvarz