جلو بازو هالتر لاری - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو هالتر لاری:

 

تشریح حرکت:

  1. به فاصله عرض شانه هالتری را در دست بگیرید.
  2. در حالی که آرنج‌ها  صاف هستند شروع کنید.
  3. به آرامی با خم کردن آرنج و انقباض جلو بازوها بدون عقب دادن تنه وزنه را بالا بکشید تا جایی که میله نزدیک گردن قرار بگیرید.

 

 

Tanvarz