جلو بازو تک دمبل خم - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو دمبل تمرکزی:

 

تشریح حرکت:

  1. دمبل را با یک دست خود برداشته و به ران موافق خود تکیه داده و دست مخالف را بر بالای آرنج قرار دهید.
  2. کمی به سمت جلو خم شده به صورتی که پشت صاف باشد.
  3. به آرامی دمبل را بالا آورده تا در مقابل شانه قرار گرفته و با مکث کوتاهی به حالت اولیه بازگردانید.