جلو بازو سیم کش - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو سیم کش:

 

تشریح حرکت:

  1. جلوی دستگاه سیم کش ایستاده و با فاصله 20 الی 30 سانتی مترمیله را نگه دارید.
  2. آرنج‌ها باید در کنار پهلو کنترل شده باشند.
  3. کابل را به سمت بالا ببرید.
  4. در همان مسیر اجازه می دهیم تا میله به سمت پایین بیاید.