جلو بازو هالتر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو هالتر:

 

تشریح حرکت:

  1. برای اجرای حرکت یک هالتر را با فاصله‌ی عرض شانه در دست می‌گیریم و آن را جلوی بدن آویزان نگه می‌داریم.
  2. کف دست‌ها باید رو به بالا باشد، سپس با انقباض عضله بازو هالتر را در مسیر نیم دایره‌ای بالا می‌آوریم.
  3. لحظه‌ای مکث کرده و به آرامی هالتر را به سمت پایین بر می‌گردانیم.