جلو بازو سیم کش جفت (صلیبی) - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

جلو بازو سیم کش از طرفین (فیگوری):

 

تشریح حرکت:

  1. دستگیره تک دست سیم کش (کراس اور) را از جانب بگیرید.
  2. با دقت بازوها را به اوج انقباض برسانید.
  3. سپس در همان مسیر اجازه می‌دهیم تا سیم کش به حالت اولیه برگردد.