سلام ژاپنی - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

سلام ژاپنی:

 

تشریح حرکت:

  1. ابتدا هالتر را مانند شکل بلند می‌کنیم طوری که هالتر روی مهره‌ها نباشد.
  2. هنگام اجرا بخش منفی حرکت ( پایین رفتن) اول مفصل زانو است که می‌بایست خم شود و بلافاصله پس از آن است که بالا تنه حرکت رو به جلو خواهد کرد، مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع باز میگردیم.