فیله کمر - تن ورز | مرکز تخصصی ارائه برنامه تمرینی و رژیم غذایی | بررسی مکمل بدنسازی | آموزش بدنسازی

فیله کمر:

 

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه فیله رفته و پاها را قلاب کرده و تکیه گاه بالایی دستگاه را نسبت به بدنمان تنظیم کنیم. (توجه داشته باشید که تکیه گاه بالایی نباید مانع تحرک ما شود.)
  2. مطابق شکل دست‌ها را روی سینه قرار داده و به آرامی بالا و پایین بیاورید.