بالا سینه با هالتر (Barbell Incline Bench Press Medium-Grip)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: هالتر

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  • بر روی میز شیب دار بنشینید و به اندازه عرض شانه دست‌ها را باز کرده و میله را بگیرید.
  • به آرامی وزنه را آهسته پایین بیاورید تا میله بالای قفسه سینه تان را لمس کند.
  • مستقیم به سمت بالا میله را فشار دهید تا آرنج‌تان صاف گردد.

نکته آناتومی

مسیر حرکت:

به صورت مایل روی میز صافی بخوابید. وقتی تکیه گاه را به نقطه‌ی بالاتری انتقال می‌دهید فشار به بخش‌های بالاتر سینه‌ای بزرگ انتقال می‌یابد. زمانی بیشترین فشار بر بخش بالایی سینه‌ی بزرگ اعمال می‌شود که تکیه گاه در زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه تنظیم شود وقتی میز ۶۰ درجه یا بیشتر شیب پیدا کند، دلتوئید قدامی عضله اصلی خواهد بود.

بالا سینه با هالتر


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.