تمرینات روزانه برای لاغر کردن شکم

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (1 رای)

Loading...

روزانه اول حرکات کششی را انجام داده بعد از آن ۱۰ دقیقه بدوید، مجددا حرکات کششی انجام دهید و در انها حرکات زیر را به صورت زیر انجام دهید:

هر حرکت در ۳ ست ۱۲تایی و بین هر ست ۳۰ تا ۶۰ ثانیه استراحت