تمرینات روزانه برای لاغر کردن شکم

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

روزانه اول حرکات کششی را انجام داده بعد از آن ۱۰ دقیقه بدوید، مجددا حرکات کششی انجام دهید و در انها حرکات زیر را به صورت زیر انجام دهید:

هر حرکت در ۳ ست ۱۲تایی و بین هر ست ۳۰ تا ۶۰ ثانیه استراحت