ددلیفت پا صاف (Stiff-Legged Barbell Deadlift)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پا

ابزار: هالتر

سطح: متوسط

تشریح حرکت:

  1. میله را کامل در دست بگیرید طوری که کف دست رو به شما باشد و شست را هم دور میله بگیرید. فاصله دست‌ها کمی بیش از فاصله‌ای که میله با پاها تماس دارد. لازم است تا دست‌ها در کنار خارجی پاها باشد تا هنگام بالا کشیدن میله به ساق پا کشیده نشود.
  2. پاها را به طور کامل روی زمین قرار دهید. فاصله کمی کمتر از عرض شانه، پنجه‌ها رو به جلو یا کمی به سمت خارج . این پایه محکمی فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد هنگام پایین رفتن، زانوها در مسیر پنجه‌ها حرکت کند.
  3. زانوها را خم کنید و کاملاَ بنشینید (مانند نشستن کامل در اسکوات). زاویه بین ران و ساق باید حدود ۴۵ درجه باشد. در تمام طول حرکت باسن را پایین نگه دارید. دست‌ها را صاف کنید، شانه‌ها را عقب و سینه را بیرون دهید و شکم را منقبض کنید.

ددلفیت


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.