زیر بغل اچ دستگاه (Leverage Iso Row)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (1 رای)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل

ابزار: دستگاه

سطح: مبتدی

این حرکت با نام (Hammerstrength Iso Row) نیز شناخته می‌شود.

تشریح حرکت:

  1. روی دستگاه بنشینید وسینه تان را روی بالشتک قرار دهید دستگیره‌های دستگاه را بگیرید و ستون فقراتتان را صاف کنید.
  2. به آرامی دستتان را تا جلوی سینه تان بیاورید.
  3. به آرامی دستتان را تا جایی که امکان دارد به جلو هدایت  کنید.

نکته آناتومی:

حالت دست:

اگر کف دستتان رو به بالا باشد به قسمت بالایی ذوزنقه و خارجی فشار وارد می‌شود و اگرخنثی بگیرید (کف دست رو به هم) فشار بر روی ذوزنقه داخلی است. واگر کف دست رو به پایین باشد فشار بر روی قسمت پایینیه ذوزنقه اعمال می‌شود.

زیر بغل اچ دستگاه