زیر بغل تک سیم کش (Seated One-arm Cable Pulley Rows)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل

ابزار: سیم‌کش

سطح: متوسط

تشریح حرکت:

  1. کابل دستگاه کراس اور را در پایین ترین قسمت قرار می‌دهید و یک نیمکت با فاصله ۲ متری در جلوی دستگاه قرار می‌دهید. کابل را با یک دست گرفته و روی نیمکت بنشینید.
  2. دستتان در حالی که صاف است آروم به عقب بکشید تا بازویتان با بدنتان موازی شود.
  3. دستتان را به آرامی به حالت اول برگردانید.

زیر بغل تک بازو سیم کش


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.