زیر بغل دستگاه تی بار (Lying T-Bar Row)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل

ابزار: دستگاه

سطح: متوسط

این حرکت با نام (Chest Supported Row) نیز شناخته می‌شود.

تشریح حرکت:

  1. شکم را روی نیمکت دستگاه مطابق شکل قرار دهید دستگیره ها رو بگیرید وستون فقراتتان را صاف کنید.
  2. دستگیره ها را به آرامی تا کنار بدنتان بالا بیاورید مکث کنید.
  3. به آرامی دستتان را تا جایی که امکان دارد پایین بیاورید.

زیر بغل دستگاه تی بار


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.