زیر بغل قایقی (Seated Cable Rows)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل

ابزار: سیم‌کش

سطح: مبتدی

این حرکت با نام‌های قایقی سیم‌کش (Cable Row)، (Pulley Row) و (Low Row) نیز شناخته می‌شود.

تشریح حرکت:

  1. مطابق شکل روی دستگاه نشسته و کابل را بگیرید.
  2. زاویه زانوها باید حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ درجه باشد.
  3. توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت باید کمر صاف و سر بالا باشد.
  4. کابل را به سینه بکشید طوری که آرنج‌ها رو به بالا باشد و با پهلو فاصله داشته باشد مکث کرده و به نقطه شروع باز می گردیم.

زیر بغل قایقی


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.