زیر بغل نشسته کابل (Seated Cable Rows)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (2 رای)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل

ابزار: سیم‌کش

سطح: مبتدی

این حرکت با نام‌های زیر بغل قایقی سیم‌کش (Pulley Row)، (Cable Row) و (Low Row) نیز شناخته می‌شود.

تشریح حرکت:

  1. کابل را در پایین ترین قسمت قرار دهید و دستگیره ها رو مطابق شکل بگیرید.
  2. ستون فقرات خود را صاف کنید و دستگیره را تا قفسه سینه تان آروم بکشید.
  3. دستگیره را به آرامی به موقعیت شروع برگردانید.

فاصله دست:

اگر دست تان را باز بگیرید بر ذوزنقه خارجی و اگر دستتان را بسته بگیر بر ذوزنقه داخلی فشار وارد می‌شود.

نحوه گرفتن میله:

اگر میله را به صورت خنثی بگیرید به ذوزنقه داخلی فشار وارد می‌کند اگر کف دست به سمت پایین باشد به بالاترین قسمت ذوزنقه فشار وارد می‌شود واگر کف دست رو به سمت بالا باشد به ذوزنقه خارجی فشار وارد می‌شود.


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.