ساعد با هالتر (Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: ساعد

ابزار: هالتر

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  • روی نیمکت نشسته و هالتر را طوری در دست بگیرید که فاصله ی دست‌ها از هم حدود ۵ تا ۱۰ سانتی متر باشد.
  • تا جایی که امکان دارد مچ هایتان را بالا بیاورید.
  • مچ ها را تا جایی که امکان دارد به سمت پایین بیاورید.

 


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.