سرشانه نشر از جلو سیم کش (Front Cable Raise)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (3 رای)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف:  سرشانه

ابزار: سیم‌کش

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. پشت به دستگاه قرار بگیرید تا طناب بین پاهایتان قرار بگیرد.
  2. میله را به اندازه عرض شانه با دو دست بگیرید.
  3. دست‌هایتان را به صورت کمانی تا سطح شانه‌تان بلند کنید. بازو را مستقیم نگه دارید.
  4. به آرامی دست‌تان را تا جلوی ران پایین بیاورید.

 سرشانه نشر از جلو سیم کش


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.