سرشانه نشر خم سیم کش (cable bent over)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف:  سرشانه

ابزار: سیم‌کش

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. دستگیره‌های هر سمت را با دست مخالف بگیرید. در وسط بایستید و تا کمر خم شوید. پشت‌تان صاف و موازی با زمین باشد.
  2. دست‌هایتان را در مسیر دورانی تا شانه‌هایتان بالا بیاورید، به صورتی که طناب‌ها از هم بگذرند.
  3. به آرامی دست‌هایتان را تا موقعیت اول پایین بیاورید به صورتی که دست راست دقیقاَ جلوی قوزک پای چپ و دست چپ جلوی قوزک پای راست قرار گیرد.

    سرشانه نشر خم سیم کش

حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.