پرس سرشانه از جلو نشسته با هالتر (Seated Barbell Shoulder Press)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف:  سرشانه

ابزار: هالتر

سطح: متوسط

تشریح حرکت:

  1. روی صندلی بنشینید و میله را با کف دست رو به جلو گرفته و به اندازه‌ی پهنای شانه فاصله‌ی دست‌ها باشد.
  2. به آرامی وزنه را ( از جلو) پایین بیاورید تا بالای قفسه سینه را لمس کند.
  3. عمودی به طرف بالا هل بدهید تا آرنج صاف شود.

 


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.