سرشانه کراس معکوس (Cable Rear Delt Fly)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف:  سرشانه

ابزار: سیم‌کش

سطح: مبتدی

این حرکت با نام (High Cable Fly) نیز شناخته می‌شود.

تشریح حرکت:

  1. به نحوی دستگیره‌ها رو بگیرید که انگشت شست رو به بالا باشد (سمت چپ را با دست راست و سمت راست را با دست چپ). در وسط دستگاه صاف بایستید و دستگیره‌ها رو درجلویتان نگه دارید.
  2. دست‌هایتان را در مسیری دورانی به عقب و اندکی پایین بکشید. زمانی که بازو‌‌‌ها در امتداد شانه قرار گرفت باید تقریبا موازی زمین باشند.
  3. دست‌تان را به حالت اولیه برگردانید.

 سرشانه کراس معکوس


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.