پارالل (Parallel Bar Dip)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (1 رای)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت بازو 

ابزار: سایر

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. دستگیره‌ها رو به حالتی که کف دست رو به پایین باشد بگیرید و دست‌هایتان را باز کنید.
  2. آرنج‌تان را تا زمانی که بازو موازی با زمین باشد را خم کنید.
  3. دوباره دست‌تان را باز کنید تا زمانی که قفل شود.

نکته آناتومی:

حالت بدن:

اگر نیم تنه خود را رو به جلو هدایت کنید به عضله سه سر و دلتوئید خلفی بیشتر فشار وارد می شود.

پارالل


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.