پرس سینه با هالتر (Barbell Bench Press – Medium Grip)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: هالتر

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  • در حالی که روی سطح صندلی خوابیده اید میله را به فاصله عرض شانه یتان بگیرید.
  • وزنه را به آرامی پایین بیاورید تا وسط سینه‌تان را لمس کند.
  • به صورت مستقیم میله را فشار دهید تا آرنج تان صاف گردد.

نکته آناتومی:

فاصله دست ها:

بهترین فاصله برای دست‌ها به اندازه پهنای شانه‌ها یا کمی بیشتر است. فاصله کمتر به بخش داخلی عضلات سینه‌ای و سه سر بازویی فشار می‌آورد. فاصله بیشتر نیروی وسیع بخش بیرونی سینه را درگیر می‌کند و کمک سه سر بازویی را به حداقل می رساند.

 


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.